Latihan Dasar Mengerjakan Soal EYD (Ejaan Yang Disempurnakan)

Posted on

Pengertian Ejaan ialah keseluruhan system dan peraturan penulisan bunyi bahasa untuk mencapai keseragaman. Ejaan Yang Disempurnakan adalah ejaan yang dihasilkan dari penyempurnaan atas ejaan-ejaan sebelumnya.

Ejaan yang disempurnakan (EYD) mengatur :

 1. Pemakaian Huruf
 2. Pemakaian Huruf Kapital dan Huruf Miring
 3. Penulisan Kata
 4. Singkatan dan Akronim
 5. Angka dan Lambang Bilangan
 6. Penulisan Unsur Serapan
 7. Pemakaian Tanda Baca
 8. Pedoman Umum Pembentukan Istilah
 9. Gaya Bahasa

 

Untuk mengenal lebih jauh seperti apa EYD itu, berikut contoh soal EYD :

Penulisan kata bilangan yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat berikut . . . .

 1. Tahun ini negara Indonesia merayakan hari jadi yang ke-72.
 2. Anaknya dapat mencapai juara ke tiga.
 3. Pada hari yang ke-tiga anak diperiksa lagi darahnya.
 4. Asosiasi para lulusan SMA I hari ini mengadakan peringatan ulang tahunnya yang ke tigabelas.
 5. Mahasiswa yang masa studinya pada saat ini berada pada semester ke IX mendapat peringatan.

Jawaban : A

 

Penulisan kata menggunakan huruf kapital yang benar berikut ini adalah . . . .

 1. Pada hari senin akan diadakan upacara bendera.
 2. Pada hari Senin akan diadakan Upacara Bendera.
 3. Pada hari Senin akan diadakan upacara bendera.
 4. Pada hari Senin akan diadakan upacara Bendera.
 5. pada hari senin akan di adakan upacara bendera.

Jawaban : C

 

Penulisan alamat yang benar, adalah . . . .

 1. Jalan Tanah Abang I No 17
 2. jl Wijaya No. 15
 3. Jalan Tanah Abang I No. 18
 4. Hotel Mahameru kamar 124

Jawaban: C

 

Judul Buku          : Prosedur Penelitian

Penulis                 : Suharsimi Arikunto

Penerbit               : PT Rineka Cipta

Tempat/tahun    : Jakarta/2006

Penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan EYD berdasarkan identitas tersebut adalah . . . .

 1. Suharsimi Arikunto. Rineka Cipta. Prosedur Penelitian. Jakarta;2006.
 2. Suharsimi Arikunto. Jakarta. 2006. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta.
 3. Prosedur Penelitian. Arikunto, Suharsimi. 2006. Jakarta: Rineka Cipta.
 4. Arikunto, Suharsimi. 2006. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Jawaban: D

 

Penulisan singkatan gelar untuk Doktor Nasution Master of Science yang benar sesuai dengan EYD adalah . . . .

 1. Dr. Nasution M.Sc.
 2. D.R. Nasution, M.Sc.
 3. DR Nasution, M.Sc
 4. Dr. Nasution, M.Sc.

Jawaban: A

 

Berikut penulisan bilangan pada kalimat yang sesuai dengan EYD adalah . . . .

 1. 805 buku dan majalah tersimpan di lemari yang berwarna merah.
 2. Rumah itu dijual dengan harga 125.000.000,00 rupiah.
 3. Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah.
 4. 20 orang pegawai itu telah mengundurkan diri.

Jawaban: C

 

Penulisan huruf kapital yang benar pada kalimat di bawah ini adalah . . . .
a. ayah bertanya “dimana adikmu?”
b. Ayah bertanya, ”Dimana adikmu?”
c. Ayah bertanya, “dimana adikmu?”
Jawaban : B

 

Sumber :

abasawatawalla01.blogspot.com

kitaberduaitu.blogspot.com

Loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published.